Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Bảo hành : 0911 808 919
Kinh doanh : 0911 808 929
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7
Chủ nhật: Nghỉ
Phòng Kinh doanh - Thương Mại
Võ Hoàng Phương Thảo
Võ Hoàng Phương Thảo
Chăm sóc khách hàng
Lê Thị Mỹ Ngọc
Lê Thị Mỹ Ngọc
Trưởng nhóm TVBH FUSO
Lê Mai Nhân
Lê Mai Nhân
Trưởng nhóm TVBH KIA
Nguyễn Hữu Trọng
Nguyễn Hữu Trọng
Trưởng nhóm FOTON