Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THẬP NHẤT PHONG (AUTO) THÁNG 11

𝙒𝙀’𝙍𝙀 𝙃𝙄𝙍𝙄𝙉𝙂 𝗖𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 (𝗔𝘂𝘁𝗼) Các vị trí tuyển dụng xem trên hình ảnh

Đăng ký lái thử