THACO BUS

VÌ AN TOÀN KHÁCH HÀNG MÙA DỊCH

💁‍♀️𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐮𝐭𝐨 tiến hành PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG toàn bộ Showroom thương mại , luôn trang bị khẩu trang y tế và nước

𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦

𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦 – 𝗫𝗘 𝗕𝗨𝗦 𝗚𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗚𝗢̂̀𝗜 𝟰𝟳 𝗖𝗛𝗢̂̃ 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 Đ𝗔̣𝗜, 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦 là dòng xe bus ghế ngồi 47 chỗ

𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 – 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐱𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

💎𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 💎- 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐱𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 được trang bị các tính năng về công nghệ

Đăng ký lái thử