THACO BUS

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 – 𝐕𝐀̣̂𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃, 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐋𝐈𝐄̣̂𝐔, 𝐄̂𝐌 𝐀́𝐈 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐓𝐑𝐎̣̂𝐈, 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏

Iveco Daily – Sản phẩm Cao cấp đến từ Châu Âu, ghi điểm với động cơ FPT (Fiat Powertrain), hệ thống treo bầu hơi và

Đăng ký lái thử