THACO BUS

𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦

𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦 – 𝗫𝗘 𝗕𝗨𝗦 𝗚𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗚𝗢̂̀𝗜 𝟰𝟳 𝗖𝗛𝗢̂̃ 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 Đ𝗔̣𝗜, 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗔𝗖𝗢 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗦𝗞𝗬 𝟭𝟮𝟬𝗦 là dòng xe bus ghế ngồi 47 chỗ

𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 – 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐱𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

💎𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 💎- 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐱𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 được trang bị các tính năng về công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

𝐈𝐕𝐄𝐂𝐎 𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 – 𝐕𝐀̣̂𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃, 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐋𝐈𝐄̣̂𝐔, 𝐄̂𝐌 𝐀́𝐈 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐓𝐑𝐎̣̂𝐈, 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏

Iveco Daily – Sản phẩm Cao cấp đến từ Châu Âu, ghi điểm với động cơ FPT (Fiat Powertrain), hệ thống treo bầu hơi và

Đăng ký lái thử