Previous
Next

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

𝐅𝐔𝐒𝐎 𝐅𝐀 140L – 𝐗𝐄 𝐓𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏

  T𝘢̉𝘪 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 6,5 𝘵𝘢̂́𝘯 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃, 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪 Đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̛ 𝘔𝘪𝘵𝘴𝘶𝘣𝘪𝘴𝘩𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘰𝘯 𝘙𝘢𝘪𝘭 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT LINE UP SẢN PHẨM MỚI TIÊU CHUẨN EURO IV

🌺🌺𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒖𝒕𝒐 trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự chương trình: ⏰𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: vào lúc 7️⃣h3️⃣0️⃣’, ngày 0️⃣7️⃣/0️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (Chủ nhật)

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW THÁNG 03

🎁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 🎁 🕢 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 | 02/03 đ𝗲̂́𝗻 03/03/2021 🏫 Địa điểm: TP.Cao Lãnh, Huyện.Hồng Ngự

Video

FANPAGE

Đăng ký lái thử