Previous
Next
🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁

ROAD SHOW CHAO THU

🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣

𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙊̛́𝙄 - 𝙏𝙃𝘼𝘾𝙊 𝙏𝙊𝙒𝙉𝙀𝙍 𝙑𝘼𝙉

Chương trình giới thiệu sản phẩm mới – THACO TOWNER VAN

⏰⏰ 𝟬𝟳𝗵𝟯𝟬’ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬 🚛🚩 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝓒𝓪̀ 𝓹𝓱𝓮̂ 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝔁𝓪𝓷𝓱 – 𝗡𝗴𝗮̃ 𝟱 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝗛.𝗟𝗮𝗶 𝗩𝘂𝗻𝗴 𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈

⛽-𝗧𝗜Ế𝗧 𝗞𝗜Ệ𝗠 𝗡𝗛𝗜Ê𝗡 𝗟𝗜Ệ𝗨 𝗖𝗛𝗢 𝗫𝗘-⛽

Tiết kiệm nhiên liệu cho xe

♻️♻️ Cùng Thập Nhất Phong (Auto) bổ sung kiến thức hữu ích để giúp cho xe vân hành tốt nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu

BÀN GIAO XE THACO BLUESKY 120S

BÀN GIAO XE THACO BLUESKY 120S

Ngày 09/07/2018, Chi nhánh Thập Nhất Phong Auto đại lý Thaco Trường Hải rất vinh dự bàn giao xe THACO BLUESKY 120S cho Công ty

Video

FANPAGE

Đăng ký lái thử