Chương trình giới thiệu sản phẩm mới – THACO TOWNER VAN

Đánh giá post

𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙊̛́𝙄 - 𝙏𝙃𝘼𝘾𝙊 𝙏𝙊𝙒𝙉𝙀𝙍 𝙑𝘼𝙉⏰⏰ 𝟬𝟳𝗵𝟯𝟬’ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬 🚛🚩 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝓒𝓪̀ 𝓹𝓱𝓮̂ 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝔁𝓪𝓷𝓱 – 𝗡𝗴𝗮̃ 𝟱 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝗛.𝗟𝗮𝗶 𝗩𝘂𝗻𝗴

𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙊̛́𝙄 – 𝙏𝙃𝘼𝘾𝙊 𝙏𝙊𝙒𝙉𝙀𝙍 𝙑𝘼𝙉 |  𝟬𝟳𝗵𝟯𝟬’ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬
🚛🚩 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝓒𝓪̀ 𝓹𝓱𝓮̂ 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝔁𝓪𝓷𝓱 – 𝗡𝗴𝗮̃ 𝟱 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝗛.𝗟𝗮𝗶 𝗩𝘂𝗻𝗴
————-⭐️⭐️⭐️⭐️————————–⭐️⭐️⭐️⭐️————-
-Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗮 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲-
0️⃣9️⃣1️⃣1️⃣8️⃣0️⃣8️⃣9️⃣2️⃣2️⃣
————-⭐️⭐️⭐️⭐️————-
Khi đến tham gia chương trình quý khách sẽ có cơ hội:
 Lái thử cảm nhận các dòng xe mới.
 Gói ưu đãi thay nhớt và thay phụ tùng.
 Tư vấn và hỗ trợ tận tình.
 Miễn phí phục vụ nước và bánh ngọt
 Trao ngay quà tặng hấp dẫn.


——————————————————–
Kính mời quý khách đến trải nghiệm xe tại:
𝗦𝗵𝗼𝘄𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 – Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ 𝗧𝗵𝗮𝗰𝗼
☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟴𝟬𝟴 𝟵𝟮𝟵
🏢 QL30 – An Bình – H.Cao Lãnh – Đồng Tháp

Đăng ký lái thử