ROAD SHOW CHAO THU

Đánh giá post

🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮

🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁
𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮
🍀🍀🍀 𝗖𝗵𝗶̉ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴 1️⃣1️⃣ 𝗻𝗮̀𝘆 | 𝗧𝘂̛̀ 𝟬𝟯/𝟭𝟭 đ𝗲̂́𝗻 𝟬𝟱/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟬 𝘃𝗮̀ 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟳/𝟭𝟭 đ𝗲̂́𝗻 𝟭𝟵/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟬.
===========🎁🎁🎁🎁===========
Tham gia chương trình, quý khách hàng sẽ được:
💎 Lái thử xe miễn phí tận nhà.
💎 Tư vấn tất cả các dòng xe hot.
💎 Qùa tặng hấp dẫn sau lái thử.
💎 Ưu đãi khi mua xe trong tháng 11.
➡️➡️ 𝗚𝗢̣𝗜 Đ𝗘̂́𝗡 #HOTLINE 0️⃣9️⃣1️⃣1️⃣8️⃣0️⃣8️⃣9️⃣1️⃣1️⃣ Đ𝗘̂̉ Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗬́ 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗛𝗢̂𝗠 𝗡𝗔𝗬.
===========🎁🎁🎁🎁===========
Kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm.
𝗦𝗵𝗼𝘄𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 – Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ 𝗧𝗵𝗮𝗰𝗼
☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵: 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟴𝟬𝟴 𝟵𝟭𝟭
🏢 QL30 – An Bình – H.Cao Lãnh – Đồng Tháp.

Đăng ký lái thử