𝐅𝐔𝐒𝐎 𝐅𝐀 140L – 𝐗𝐄 𝐓𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏

Đánh giá post

 

  • T𝘢̉𝘪 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 6,5 𝘵𝘢̂́𝘯
  • 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃, 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘢̣𝘪
  • Đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̛ 𝘔𝘪𝘵𝘴𝘶𝘣𝘪𝘴𝘩𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘰𝘯 𝘙𝘢𝘪𝘭 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘩𝘰̣̂𝘱 𝘴𝘰̂́ 6
Đ𝗘̂̉ 𝗡𝗛𝗔̣̂𝗡 𝗨̛𝗨 Đ𝗔̃𝗜 𝗟𝗘̂𝗡 Đ𝗘̂́𝗡  60 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 𝐆𝐎̣𝐈 𝐍𝐆𝐀𝐘 #𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄  0911.808.911 Đ𝗘̂̉ 𝗕𝗜𝗘̂́𝗧 𝗧𝗛𝗘̂𝗠 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗡 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧

 

Kính mời quý khách đến trải nghiệm xe tại::

𝗦𝗵𝗼𝘄𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 – Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ 𝗧𝗵𝗮𝗰𝗼

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟴𝟬𝟴 𝟵𝟮𝟵

QL30 – An Bình – H.Cao Lãnh – Đồng Tháp

#xetaiNhatBan

#mitsubishifuso

#fuso

#thaco

#fusofa

#thapnhatphong

Đăng ký lái thử