“TIẾP SỨC VƯỢT KHÓ” CÙNG CÔNG TY THẬP NHẤT PHONG | KỲ 3

Đánh giá post
🏵️ Vừa qua, 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐡ậ𝐩 𝐍𝐡ấ𝐭 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 phối hợp với Đà𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐡ì𝐧𝐡 Đồ𝐧𝐠 𝐓𝐡á𝐩 đã trao học bổng cho em 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐋ý – 𝟏𝟐𝐂𝟒 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐡ú Đ𝐢ề𝐧, 𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐓𝐡á𝐩 𝐌ườ𝐢, 𝐭ỉ𝐧𝐡 Đồ𝐧𝐠 𝐓𝐡á𝐩.
💗 Tại buổi trao học bổng, ông 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 – 𝐂𝐡ủ 𝐭ị𝐜𝐡 𝐇Đ𝐐𝐓 𝐜ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐡ậ𝐩 𝐍𝐡ấ𝐭 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 đã trao suất học bổng giá trị 𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đồ𝐧𝐠.
🍀 Bên cạnh đó, đại diện chính quyền địa phương, nhà trường, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐋ý với tổng số tiền nhận được 𝟔𝟐.𝟔𝟏𝟒.𝟎𝟎𝟎 đồ𝐧𝐠.
🌻 𝐓𝐡ậ𝐩 𝐍𝐡ấ𝐭 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 rất vinh dự được đồng hành cùng Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chương trình, cảm ơn các chính quyền địa phương và các Mạnh thường quân đã cùng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn giúp các em tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ 💗
═════ ✥✥✥✥ ═════
𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 (𝐀𝐮𝐭𝐨) – Đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́ 𝐓𝐡𝐚𝐜𝐨
➤ Hotline kinh doanh: 0911.808.911
➤ Dịch vụ 24/7: 0911.808.919 – CH Phụ tùng: 0914.901.699
➤ ĐC1: Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, H.Cao Lãnh
➤ ĐC2: 179, Đại lộ Hùng Vương, Tp.Sa Đéc

Đăng ký lái thử