THACO BUS

BÀN GIAO XE THACO BLUESKY 120S

BÀN GIAO XE THACO BLUESKY 120S

Ngày 09/07/2018, Chi nhánh Thập Nhất Phong Auto đại lý Thaco Trường Hải rất vinh dự bàn giao xe THACO BLUESKY 120S cho Công ty

Đăng ký lái thử